PERHIMPUNAN BULANAN UNIT BERUNIFORM

Bulan September merupakan giliran Pasukan Pergerakan Pengakap SMK Dato’ Lela Pahlawan mengendalikan perhimpunan bulanan unit beruniform. Para pelajar yang terlibat menunjukkan asas kawad kaki, menerangkan sedikit tentang sejarah pengakap dan persembahan lagu-lagu pengakap.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This theme is designed by Website Flash Templates along with PDC, diaper cakes by abby and Business For Sale