SUBJEK ICT

Subjek ICT merupakan subjek elektif yang ditawarkan di sekolah menengah setelah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh KPM seperti makmal komputer yang lengkap sepenuhnya dengan capaian terus ke Internet selain beberapa kriteria yang lain. SMK Dato’ Lela Pahlawan mula menawarkan subjek ini pada tahun 2012. Kumpulan ini yang terdiri daripada 19 orang pelajar mengambil peperiksaan SPM bagi kertas ICT (3765/1) pada tahun 2013.

This theme is designed by Website Flash Templates along with PDC, diaper cakes by abby and Business For Sale